Home

Wat is stress?

Spanning

Stress zijn de gevoelens van spanning die optreden zodra ons gevoel van comfort en veiligheid teveel worden aangetast. Soms is de spanning positief, maar in de meeste gevallen doelen we bij stress op de negatieve gevoelens van angst, onzekerheid, druk, gejaagdheid en boosheid die het oproept. Of we en in welke mate we stress ervaren, is per persoon verschillend.

Dingen des levens

De meeste situaties die stress kunnen veroorzaken, zijn simpelweg de dingen waarvoor we nu eenmaal op momenten in ons leven voor komen te staan. Ze zijn dus op zichzelf niet synoniem aan stress. Het gaat erom hoe we met deze situaties omgaan en een ieder doet dat op zijn/ haar eigen manier.

Levenssituaties

Er zijn veel levensomstandigheden die voor stress kunnen zorgen. Onderstaande lijst, hoewel kort, bevat enkele situaties die aanleiding tot stress kunnen geven:

 • Scheiding
 • Verhuizen en alles eromheen
 • Werkeloosheid
 • Zwangerschap/ geboorte
 • Moeite met aanpassen aan veranderingen
 • Werkdruk
 • Financiële zorgen
 • Relatieproblemen
 • Ziekte
 • Misbruik
 • Leefgewoonten
 • Diëten
 • Gepest worden

Tolerantie

Wat voor de ene bijzonder stressvol is, betekent niet dat een ander er op dezelfde manier tegenaan kijkt of mee omgaat. Onder mensen zijn enorme tolerantieverschillen te bespeuren. Stresstolerantie wordt bepaald door in hoeverre iemands zone van veiligheid en comfort wordt aangetast. Iedereen hecht aan omstandigheden verschillende waarden.

Teken van zwakte?

Hoe dan ook kan blootstelling aan stress serieuze problemen veroorzaken. Wanneer mensen hinder gaan ondervinden van de gevolgen van stress is dat zeker geen teken van zwakte ten opzichte van een ander, die sommige situaties beter lijkt te verdragen. Vaak spelen mensen in dezelfde situaties een heel andere rol of hebben situaties voor de een een andere betekenis.

Overschatting

Veel mensen die bijvoorbeeld klachten krijgen door stress (zoals bijv. paniekaanvallen en burn-out), krijgen dit omdat ze juist zo sterk zijn. Waardoor ze dachten het allemaal wel aan te kunnen en vol te houden. Ze namen daarom niet op tijd gas terug of dachten niet aan zichzelf en hun gezondheid.

Goede stress

Er zijn ook goede varianten van stress, zoals de stress die we ervaren om te kunnen presteren. Denk hierbij aan mensen die een spreekbeurt geven, aan artiesten die op het punt staan op te treden of sporters die vlak voor een belangrijke wedstrijd staan. Allen voelen ze spanning en op het juiste moment gebruiken ze die spanning om een goede prestatie neer te kunnen zetten.

Stressjagers

Er zijn ook mensen die ervoor kiezen voortdurend op het randje van spanning en zekerheid te balanceren. Zij zoeken vooral de uitdaging op. Vaak zijn het mensen die eerder belangrijke problemen in hun leven hebben overwonnen en het simpelweg aandurven, omdat ze weten dat ze ook aan de andere kant hun mannetje staan.

Negatieve effecten

Stress kan, mits goed gedoseerd, bijzonder nuttig zijn en dus zelfs goed voor iemand. Maar wanneer negatieve stress de overhand neemt, is het geen drijfveer meer en kan het serieuze mentale en fysieke klachten veroorzaken. Op de volgende pagina lees je meer over de effecten van langdurige blootstelling aan stress.